Skip to content

Πλήθος προκηρύξεων για υψηλόβαθμα στελέχη στη διοίκηση φορέων του δημοσίου.

  Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την επιλογή των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)  διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά, γραπτή εξέταση, ηλεκτρονική ή έντυπη, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων.

  Ήδη η Ελληνική Πολιτεία μέσω το ΑΣΕΠ,  έχει προκηρύξει 10 ξεχωριστές προσκλήσεις/προκηρύξεις  , για να στελεχώσει παραπάνω από 200 θέσεις αυξημένης ευθύνης.

  Χαρακτηριστικά  με βάση την παραπάνω νομοθεσία το ΑΣΕΠ  έχει διεξαγάγει  τους διαγωνισμούς για τη στελέχωση των διοικητικών  – αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία, διοικητών και υποδιοικητών στις υγειονομικές περιφέρειες , αλλά και τη στελέχωση  υπηρεσιακών γραμματέων υπουργείων.

  Ξεχωριστές προσκλήσεις τρέχουν και αφορούν σε θέσεις  διοικήσεως μιας σειράς οργανισμών , όπως του Ν.Π.Ι.Δ.«ΕΠΑΝΟΔΟΣ», του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως του  Διαχειριστή Α.Π.Ε. & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.),  στην  «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.), στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.), στο Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.-Ν.Π.Ι.Δ.).

  Κατά το ίδιο νομικό πλαίσιο προκηρύχθηκαν θέσεις διοίκησης,  Προέδρου και Αντιπροέδρου  για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ)   για το Εθνικό Θέατρο, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A.) Σπύρος Λούης , το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό  Κέντρο του  Ολυμπιακού Χωριού, αλλά και θέσεις διοικητού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ,όπως επίσης και για  τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της Ε.Ρ.Τ ΑΕ.

  Τρόπος εξέτασης υποψηφίων Στελεχών Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου.

  Για όλες τις παραπάνω θέσεις οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, με βάση την κάθε ξεχωριστή προκήρυξη λαμβάνουν μέρος  σε διαγωνιστική διαδικασία. Η εξέταση περιλαμβάνει τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται δεξιότητες, η αντιληπτική ταχύτητα και η ακρίβεια, o επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός καθώς και ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών που, βάσει επιστημονικών ερευνών, σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και, ειδικότερα, με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022.

  Πρόγραμμα Προετοιμασία Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου.

  Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης , Easy-Education,  έχουν σχεδιάσει και καταρτίσει το πληρέστερο πρόγραμμα προετοιμασίας για προκηρύξεις  στελέχωσης διοικήσεων του δημοσίου το οποίο αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε εξειδικευμένα κουίζ, που αφορούν στην εξέταση με βάση το σύνολο των εξεταζόμενων πεδίων, εναρμονιζόμενο πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

  Παρέχεται αυτόματη ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση. Η ανατροφοδότηση προσφέρει ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση, επισημαίνοντας τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας επεξηγήσεις όπου χρειάζεται.  

  Επιπλέον στην Ψηφιακή βιβλιοθήκη οι συμμετέχοντες μπορούν  να εντοπίσουν εγκεκριμένα αναγνώσματα τα οποία συνδέονται με το δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών  που περιλαμβάνουν διενέργεια συνέντευξης.

  Θεματικές Ενότητες του προγράμματος:

  •           Επαγωγικός Συλλογισμός

  •           Παραγωγικός Συλλογισμός

  •           Σενάρια Εργασιακής Αποτελεσματικότητας με βάση το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων

  Ενημερώσου για το πρόγραμμα  εδώ!

  Εάν επιθυμείς να εξελίξεις την καριέρα σου και να αναπτύξεις την σταδιοδρομία σου ως ανώτερο στέλεχος στη διοίκηση φορέων του δημοσίου, η επιλογή είναι μονόδρομος!

  Το πρόγραμμα αποτελεί την πληρέστερη προετοιμασία,  υποψηφίων στελεχών που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε θέσεις του δημοσίου υψηλών απαιτήσεων, εφαρμόζοντας πάντα την  ολιστική προσέγγιση  της Επιστημονικής Ομάδας της Easy – Education.

  Για αναλυτικές πληροφορίες από εξειδικευμένο σύμβουλο εκπαίδευσης υπέβαλε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

  Επικοινωνία:

  Τηλέφωνο: ( 210-300-3913) | Δευτέρα – Παρασκευή

  email: asep@easy-education.gr

  Ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00

  59132 Κεντρικής 5, Βέροια