Skip to content

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

Με τον νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765 ΦΕΚ A’ 6/15.01.2021 που φέρει τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», τέθηκαν οι βάσεις για το νέο τρόπο διορισμού μέσω Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού που διενεργεί ο (Α.Σ.Ε.Π.).

Στο άρθρο 1 ορίζονται ο Σκοπός κα το Αντικείμενο του συγκεκριμένου νόμου.

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον δημόσιο τομέα, με έμφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Στο μέρος Β΄ αναλύεται η Πλήρωση θέσεων με Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό.

Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Το παραπάνω άρθρο αποτυπώνει ότι:

 1. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 πληρούνται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄, με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π.
 2. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών  Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ.  1 του άρθρου  2 διενεργείται από το  Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο  (2)  έτη. Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.
 3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις.

Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

(Μετά την επικαιροποίηση της παραγράφου (1) όπως αποτυπώνεται στο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5083/2024 ΦΕΚ 12/Α/26-1-2024 στο άρθρο 42 Δομή γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4765/2021), ορίζεται ότι:

 1. « Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:
  α) εξέταση γνώσεων ή
  β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ή
  γ) συνδυασμό των περ. α) και β)».

Οι υπόλοιπες  παράγραφοι παραμένουν ως  έχουν με βάση το άρθρο 9 του αρχικού νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι:

 1. Η εξέταση γνώσεων της περ. α΄ της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β΄ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα  και την ποιότητα στην εργασία.

  Η εξέταση της περ. α΄  της παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β΄ της παρ. 1 διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών  επιλογών, είτε με ανάπτυξη κειμένου, είτε με συνδυασμό των δύο.
 2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών.  Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.
 3. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός είναι πλήρως  προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε άτομα με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων.

Άρθρο 17 Δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

 1. Στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν όσοι  πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, το προσοντολόγιο  και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη  κάθε διαγωνισμού.
 2. Τακτικοί υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του  άρθρου 2 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία  πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών, μετά από την  παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού  ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής  του διορισμού ή της πρόσληψής τους.
 3. Η  εξαίρεση της παρ.  2 ως προς την πενταετία εφαρμόζεται αναλόγως και στους υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. για συμμετοχή σε προκήρυξη πλήρωσης  θέσεων Ε.Ε.Π.

Άρθρο 18 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά, μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από  την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την  υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
 2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο  αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο  κατηγορίας προσωπικού. Κατ’  εξαίρεση, επιτρέπεται  η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από διάταξη και ορίζεται  στην προκήρυξη. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει  και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά  κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και Περιφερειακή Ενότητα ή  άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη,  στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.
 3. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για  θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση  θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, εάν δεν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την παρ. 2, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 4. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι  αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει  θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς  και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν  άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής  αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα,  υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

Άρθρο 19 Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειώμενων από τον διαγωνισμό

 1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συμμετεχόντων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία λόγω μη πληρωμής του καθορισμένου παραβόλου ή συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον προβλέπεται με την προκήρυξη.
 2. Οι πίνακες αποκλειομένων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δελτίο τύπου με το οποίο γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.
 3. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε  (5)  ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 22 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, στις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες και στη συνέντευξη στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν επιτρέπονται.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Ο  πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός υλοποιήθηκε με βάση την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Γ/2022)  στο ΦΕΚ 75 21/11/2022 με τίτλο: «Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο)».

Τα εξεταστέα Μαθήματα / Δοκιμασίες και ο τρόπος εξέτασης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό αποτυπώνεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ .

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) πραγματοποιήθηκε γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις δόθηκαν  σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Ο πρώτος  πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιελάμβανε τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες:

α) Εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αντιστοιχούνται στις παρακάτω ενότητες:

 1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου.
 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα.
 3. Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης.
 4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Δημόσια Πολιτική.
 6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
 7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει).
 8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί.
 9. Δημοσιονομική Πολιτική.
 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

Και

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022)

Με το νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022) Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις, στο άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής , θεσπίζεται Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς του δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ιδίως, των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού του.

Άρθρο 4 Περιεχόμενο Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων

Το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων αποτελείται από τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Προσανατολισμό στον πολίτη
 • Ομαδικότητα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Οργάνωση και προγραμματισμό
 • Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα
 • Επαγγελματισμό και ακεραιότητα
 • Διαχείριση γνώσης και
 • Ηγετικότητα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται  στο νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765  ΦΕΚ A’ 6/15.01.2021.  Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής.

Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

 • εξέταση γνώσεων: 50%
 • δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

Η  βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο  υποψήφιος στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση  δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, ο  βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.

Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Παρατίθεται η μεθοδολογία βαθμολόγησης που εφαρμόστηκε στον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίστηκε  σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας ήταν πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100.

Σημειώνεται ότι κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού,  εφαρμόσθηκε αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή (-0,20) στις εσφαλμένες απαντήσεις των υποψηφίων για το μάθημα της Εξέτασης Γνώσεων, δηλαδή  αφαιρέθηκε από τη συνολική βαθμολογία το 20% του αντίστοιχου βαθμού που θα λαμβάνει η κάθε ορθή απάντηση. Δεν εφαρμόσθηκε αρνητική βαθμολόγηση για την εξέταση της «Δοκιμασίας Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας»

Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδας. Η βαθμολογία στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποτελείται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που ο υποψήφιος συγκέντρωσε στα επιμέρους μαθήματα/δοκιμασίες αυτού.

Η συνολική βαθμολογία εξάχθηκε με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης.

Άσκηση ενστάσεως δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών.

Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ.  1 του άρθρου  2 του ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Παράρτημα Θεσμικού Πλαισίου Γραπτού Διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765  ΦΕΚ A’ 6/15.01.2021  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2Γ/2022) ΦΕΚ 75 21/11/2022 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5083/2024 ΦΕΚ 12/Α/26-1-2024